Draudzes Gada Sapulce

Jau šo svētdien, 12. septembrī, pēc dievkalpojuma Mārupes ielas 16 pagalmā notiks draudzes Gada sapulce. Tajā ir ļoti nepieciešama ikviena draudzes locekļa klātbūtne, lai nodrošinātu kvorumu un sapulce būtu lemt spējīga.

Sapulcē paredzēts pārvēlēt draudzes mācītāju, kā arī vēlēt padomes locekļus, revīzijas komisijas locekļus un diakonu.

Āgenskalna Baptistu draudze

LV60UNLA0003000701515

LV25HABA0551016637783

Par ziedojumiem