Kas notiek ar manu ziedojumu draudzē?

Šādi varētu formulēt jautājumu, kas ietver daudzus citus praktiskas dabas jautājumus, kādus ik pa laikam saņemam no tiem, kuri nekautrējas (un labi, ka nekautrējas) pajautāt. Un vēl dažkārt dzirdam viedokļus un atziņas, kas ir radušies no nepareizas informācijas. Tādēļ šeit apkopojām galvenās lietas par naudu draudzē. Noteikti jautā par neskaidro un to, kas Tevi mulsina.

Šī materiāla tēmas:

 1. Kāpēc man ir jāziedo draudzei un cik daudz ir pietiekami?
 2. Kur paliek mans ziedojums?
 3. Kā jūs plānojat naudas izlietojumu?
 4. Vai mums draudzē ar nodokļiem viss ir kā vajag?
 5. Vai valsts finansiāli atbalsta mūsu draudzi?
 6. Kas ir draudzes īpašumā?

Kāpēc man ir jāziedo draudzei un cik daudz ir pietiekami?

Ciktāl tas attiecas uz Tavu attieksmi/attiecībām ar Dievu, tad nevis pati ziedošanas darbība ir obligāta, bet ziedošanas būtība prasa to darīt patiesi, ar prieku un pārliecību. Tā Tu ar šo praktisko rīcību Dievam apliecini savu uzticēšanos – no savas naudas nozīmīgu daļu Tu atdod prom uzticoties, ka [1] Tev pietiks, jo Dievs parūpēsies par Tevi, [2] draudzes vadība izlietos Tavu ziedojumu atbilstoši draudzes būtībai. Vairāk neiedziļināsimies šajā aspektā, bet šī skaidrojošā materiāla kontekstā primāri atbildēsim un praktisko vajadzību, kas būs vienīgais aspekts, ja šis attiecību aspekts izpaliks (:
Nekādu sarežģītu iemeslu ziedojumu saņemšanai nav – draudze var izlietot tik daudz finanses, cik mēs visi kopā saziedosim un ieņemsim no telpu iznomāšanas. Draudze izmaksā darbiniekiem algas, maksā attiecīgos nodokļus, saņem komunālos pakalpojumus un tos apmaksā un vēl pērk preces un pakalpojumus, lai darītu nepieciešamās lietas. Un kā vienmēr, plāni ir lielāki par pieejamo naudas daudzumu un tos īstenojam tad, kad varam to atļauties. Taču mēs ar ienākošajiem ziedojumiem un nomas maksas ne tikai nosedzam draudzes vajadzības, bet arī atbalstam cilvēkus, draudzes un organizācijas – mēs dalāmies svētībā.

Kur paliek mans ziedojums?

Tas ir atkarīgs, vai Tu esi ziedojis ar norādītu specifisku mērķi (piemēram, torņa atjaunošanai) vai arī kā vispārējo jeb desmitās tiesas ziedojumu.
Ja ziedojums ir specifiskam mērķim, tad mēs grāmatvedībā to tā arī uzskaitām (atsevišķi izveidots fonds) un, tērējot šo naudu mērķa sasniegšanai, mēs šo naudu “izņemam” no šī fonda.
Ja Tavs ziedojums ir vispārējais/desmitās tiesas ziedojums, tad šī nauda primāri tiek novirzīta, lai apmaksātu draudzes personāla algas, dažādus kalpošanu izdevumus, apkuri, ūdeni, elektrību tieši baznīcas ēkā (bet ne ēkās, kas tiek iznomātas) kā arī attīstītu kādus lielākus draudzes attīstības projektus, kurus ir apstiprinājusi draudzes padome.

Kā jūs plānojat naudas izlietojumu?

Nauda draudzē ienāk trīs plūsmās – [1] vispārējie jeb desmitās tiesas ziedojumi, [2] mērķa ziedojumi specifiskiem mērķiem un [3] ienākumi par draudzes telpu iznomāšanu.

Finanšu plūsmas uzskaite, protams, ir vēl sīkāk sadalīta un ir pārāk komplicēta, lai šajā materiālā to varētu vienkāršoti izskaidrot. Bet šeit pietiks ar galvenajiem principiem:

 1. Vispārējie jeb desmitās tiesas ziedojumi tiek izlietoti:
  • 10% tiek pārskaitīti mūsu pārraugošajai organizācijas – Latvijas Baptistu draudžu savienībai (vairāk par šo organizāciju skati šeit: lbds.lv).
  • Apmēram 10%-12% cilvēkiem, kuru pilna laika kalpošana ir saistīta ar Kristus evaņģēliju.
  • Pārējais mūsu draudzes kalpošanas izdevumiem – personāla algām, nodokļiem, komunālajiem pakalpojumiem, precēm un pakalpojumiem, kas ir saistīti ar kalpošanu.
  • No šiem ziedojumiem normālos apstākļos netiek veikti telpu remonti (izņemot torni).
 2. Mērķziedojumi tiek izlietoti paredzētajam/norādītajam mērķim.
 3. Ienākumi no draudzes telpu iznomāšanas tiek izlietoti:
  • 10% tiek pārskaitīti mūsu pārraugošajai organizācijas – Latvijas Baptistu draudžu savienībai (vairāk par šo organizāciju skati šeit: lbds.lv).
  • 5% tiek novirzīti un uzkrāti uz atsevišķu fondu mazo draudžu atbalstam.
  • 5% tiek novirzīti un uzkrāti uz atsevišķu fondu zemes izpirkšanai no valsts (zeme zem baznīcas).
  • 20% no Mārupes iela 16 telpu iznomāšanas un 50% no Mārupes ielas 14A telpu iznomāšanas: šo ēku mērķtiecīgai uzlabošanai fundamentālā līmenī.
  • Pārējais tiek novirzīts dažādiem remontiem draudzes kalpošanas telpās un arī cits draudzes īpašumos.

Vai mums draudzē ar nodokļiem viss ir kā vajag?

Mūsu draudzes kasei un grāmatvedībai ir viens galvenais princips – visa skaidrā un bezskaidrā nauda, kas ienāk draudzes kasē/kontā, tiek uzskaitīta, dokumentēta un izdota ar draudzes padomes/priekšnieka apstiprinājumu un tikai pret attaisnojošo dokumentu (pamatā čeku, rēķinu). Mums nav algas “aploksnēs”, “melnās kases” vai kas tamlīdzīgs. Nevis tikai reputācijas vai soda dēļ, bet tāpēc, ka mēs nevēlamies melot vai piespiest draudzes grāmatvedi vai kasieri melot atbilstošajām valsts iestādēm. Mūsu pārliecība ir, ka neskatoties uz to, ka maksāt visus nodokļus ir ļoti dārgi, mūsu Dievs novērtēs šo vēlmi būt godīgiem un palīdzēs tik galā ar daudziem šādiem izaicinājumiem.

Vai valsts finansiāli atbalsta mūsu draudzi?

Draudze nesaņem tiešu valsts/pašvaldības finansiālu atbalstu. Visi izdevumi, kas rodas draudzē, tiek apmaksāti no saņemtajiem ziedojumiem un ienākumiem no saimnieciskās darbības.
Valsts ir noteikusi dažādos normatīvajos aktos, ka draudzei kā reliģiskajai organizācijai ir zināmi atvieglojumi – nav jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis par savu īpašumu un uzņēmuma ienākuma nodoklis (no ziedojumiem un ienākumiem par nomu) un ik pa laikam ir iespēja iegūt pašvaldības līdzfinansējumu svētdienskolas nometnēm (draudzēm šādas iespējas pēdējos gados paliek arvien mazāk).
Mūsu draudzei nav sabiedriskā labuma statuss (Tava ienākuma nodokļa samazināšanas iespēja ziedojot), bet šādu statusu/iespēju nodrošina mūsu draudzes pārraugošā organizācija – Latvijas Baptistu draudžu savienība. Ja Tevi interesē šī iespēja, dod ziņu – visu izstāstīsim un palīdzēsim sakārtot ziedojumu.
Attiecībā uz darbaspēka nodokļiem un citiem galvenajiem izdevumiem attiecībā pret valsti un pašvaldību – tādi paši nosacījumi par grāmatvedības uzturēšanu un nodokļu apmaksu kā visiem citiem.

Kas ir draudzes īpašumā?

Draudzes īpašumā ir 4 adreses:

 1. Mārupes iela 14, Rīga (Baznīcas ēka), izņemot zemi, kas ir valsts īpašums (draudzes vadības ilgtermiņa plāns ir atgūt šo zemi).
 2. Mārupes iela 14A, Rīga (piebūve pie baznīcas, kur daudzus gadus bija draudzes pansionāts, Pašlaik draudze iznomā šo ēku un tur vairākus gadus darbojas Daudzfunkcionālais centrs “SOLIS AUGŠUP” (https://solis.lv/) – vieta, kur saņemt daudzpusīgu rehabilitāciju bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem).
 3. Mārupes iela 16, Rīga – 90% no visām ēkas telpām ir iznomātas Elizabetes Āgenskalna Privātajai vidusskolai (https://www.elizabetesskola.lv/), kura šajās telpās pamatā nodrošina pirmskolas un sākumskolas izglītību; draudze svētdienās rīko svētdienskolu draudzes bērniem).
 4. Dzīvojamā māja, Upesgrīvas ielā, Mārupe – draudzes īpašums, kurā kalpošanas laikā dzīvo draudzes garīdznieks.

Āgenskalna Baptistu draudze

LV60UNLA0003000701515

LV25HABA0551016637783

Par ziedojumiem