DRAUDZES VĒRTĪBAS

CILVĒKS

Dievs cilvēku radījis Savā līdzībā kā pilnīgu, patstāvīgu un vienreizēju būtni, kurai devis gudrību lietot un pārvaldīt visu pārējo, ko Dievs pirms cilvēka radījis. Nepaklausot Dievam, cilvēks krita grēkā, tomēr Dievs joprojām atjauno attiecības ar tevi caur Kristus glābšanu. Mēs ticam, ka Kristus glābj ikvienu cilvēku, tāpēc draudzē ir vieta visiem, neatkarīgi no dzimuma, sociālā stāvokļa un vecuma.

(1. Mozus 1:26-27; Psalms 8; Jāņa ev. 3:16; Apustuļu d. 17:26; Vēst. ebrejiem 2:6-18)

ĢIMENE

Dievs radījis vīrieti un sievieti vienu otram, lai tie būtu nedalāmi kopā, savienoti laulībā ar Dieva svētību. Ģimenē viens ar otru esam saistīti mīlestībā, kuru garīgi pāri visam stiprina katra personīgās, tuvās attiecības ar Dievu. Mēs esam par veselīgām laulības un ģimenes attiecībām, palīdzot gan pāriem sagatavoties laulībām, gan stiprinot laulības un ģimenes problēmsituācijās.

(Mateja ev. 19:4-6; Marka ev. 10:8; Marka ev. 12:30-33)

DRAUDZE

Esam Dieva saime – ģimene garīgā nozīmē, jo esot Jēzus Kristus ticībā un saņēmuši kristību, esam kļuvuši Dieva bērni – brāļi un māsas. Pamatojoties un sekojot Kristus pavēlēm, sanākam kopā, lai pieminētu, slavētu un pielūgtu Dievu un savstarpējā vienprātībā, pazemībā un mīlestībā uzklausītu un stiprinātu viens otru. Mēs esam par dažādību, kas izpaužas ne tikai dažādu paaudžu mijiedarbībā, bet arī savu talantu un dāvanu lietošanā, lai apliecinātu Dievu, kuram ticam un kalpojam.

(Apustuļu d. 2:42-47; Vēst. galatiešiem 3:26-29; Vēst. efeziešiem 2:19-22; Lūkasa ev. 8:21; Marka ev. 3:34-35; Mateja ev. 12:46-50; 1. Pētera vēst. 2:9; Vēst. filipiešiem 2:1; Vēst. romiešiem 12:4-8, 15:5-7)

Āgenskalna Baptistu draudze

LV60UNLA0003000701515

LV25HABA0551016637783

Par ziedojumiem