DRAUDZES VĒRTĪBAS

Mēs kopā – CILVĒKS

Dievs cilvēku radījis Savā līdzībā kā pilnīgu, patstāvīgu un vienreizēju būtni, kurai devis gudrību lietot un pārvaldīt visu pārējo, ko Dievs pirms cilvēka radījis. Nepaklausot Dievu, cilvēks krita grēkā, tomēr Dievs joprojām atjauno attiecības ar tevi caur Kristus glābšanu. Mēs ticam, ka Kristus glābj ikvienu cilvēku, tāpēc draudzē ir vieta visiem, neatkarīgi no dzimuma, sociālā stāvokļa un vecuma.

(1. Mozus 1: 26-27; Psalms 8; Jāņa 3: 16; Apustuļu 17:26; Ebrejiem 2:6-18)

ĢIMENE

Dievs radījis viens otram vīrieti un sievieti, lai tie būtu nedalāmi kopā, savienoti laulībā ar Dieva svētību. Ģimenē viens ar otru esam saistīti mīlestībā, kuru garīgi pāri visam stiprina katra personīgās tuvās attiecības ar Dievu. Mēs esam par veselīgām laulības un ģimenes attiecībām, palīdzot gan pāriem sagatavoties laulībām, gan stiprinot laulības un ģimenes problēmsituācijās.

(Mateja 19:4-6; Marka 10:8; Marka 12:30-33)

DRAUDZE

Esam Dieva saime – ģimene garīgā nozīmē, jo saņēmuši kristību un esot Jēzus Kristus ticībā, kļuvuši Dieva bērni – brāļi un māsas. Pamatojoties un sekojot Kristus pavēlēm, sanākam kopā, lai pieminētu, slavētu un pielūgtu Dievu, un savstarpējā vienprātībā, pazemībā un mīlestībā uzklausītu un stiprinātu viens otru. Mēs esam par dažādību, kas izpaužas ne tikai dažādu paaudžu mijiedarbībā, bet arī savu talantu un dāvanu lietošanu, lai apliecinātu Dievu, kuram ticam un kalpojam.

(Apustuļu 2:42-47; Galatiešiem 3:26-29; Efeziešiem 2:19-22; Lūkasa 8:21; Marka 3:34-35; Mateja 12:46-50; 1.Pētera 2:9; Filipiešiem 2:1; Romiešiem 12:4-8, 15:5-7)

Āgenskalna Baptistu draudze

Ziedo:

LV60UNLA0003000701515

LV25HABA0551016637783