Mācītājs

Mācītājs Edgars Mažis ordinēts 1993. gada 12. septembrī. Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs kopš 1993. gada.

E-pasts: edgars.mazis@agenskalns.org

Telefona nr.: +371 29189730

Mācītāja uzrunas meklē šeit.


Āgenskalna Baptistu draudze

LV60UNLA0003000701515

LV25HABA0551016637783

Par ziedojumiem