Draudzes ikdiena un dievkalpojumu norise pēc 11. janvāra

Mīļie Draugi!

Kopš 2020. gada marta, kad Latvijā tika izsludināts ārkārtējais stāvoklis pandēmijas dēļ, esam dzīvojuši, strādājuši un kalpojuši ierobežotos apstākļos. Tomēr šajā laikā esam varējuši 2 reizes pulcēties draudzes dienās Baldonē, esam 2 reizes rīkojuši draudzes gada sapulces ar pietiekošu draudzes locekļu skaitu kvorumam. Iespēju robežās mums ir bijusi izdevība apmeklēt draudzes dievkalpojumus, esam sākuši un turpinām dievkalpojumu tiešraides facebook un draudzes mājas lapā, kura ieguvusi jaunu skatu. Pērn esam kristījuši 15 cilvēkus, 2020. gadā – 16. Arī šī gada pavasarī plānojam uzsākt Kristību kandidātu seminārus. Draudzes dzīve nevienu brīdi nav apstājusies.

Ņemot vērā šī brīža kārtību un ierobežojumus valstī, kas saistīti ar pandēmiju, draudzes padome savās diskusijās ilgi meklēja risinājumu, kā dievkalpojumus maksimāli padarīt pieejamus visiem, nešķirojot cilvēkus un dodot iespēju tajos piedalīties klātienē.

Tika nolemts, ka līdz ārkārtas situācijas beigām, līdz 27.februārim, būs dievkalpojumi gan zaļajā, gan sarkanajā režīmā.

To sadalījums pa svētdienām tiks koriģēts pēc izrādītās intereses un to cilvēku skaita, kas uz tiem pieteiksies. Gan viena, gan otra režīma dievkalpojumā tiks meklēta iespēja reģistrāciju atcelt elektroniski slimības gadījumā vai citu iemeslu dēļ, lai savu vietu dotu citam dievkalpojuma apmeklētājam.

Draudzes padome aicina visus mūsu dievnama apmeklētājus aktīvi izmantot klātienes iespēju pat šādā limitētā apjomā. Mums ir ļoti svarīgi draudzē saglabāt vienotību un mīlestību vienam pret otru, neatkarīgi no mūsu viedokļa par vakcinācijas nepieciešamību. Mazās grupas joprojām ir lieliska iespēja kopt savu garīgo dzīvi, ir arī iespēja satikties un par aktuālām lietām runāt ar draudzes mācītāju. Draudzes mācītājs vairākkārt ir aicinājis draudzes locekļus, draudzes draugus un apmeklētājus izmanto šo iespēju.

Informācija par dievkalpojuma drošības režīmu ar iespēju pieteikties dievkalpojumam elektroniski tiks publicēta katru nedēļu draudzes facebook kontā vai draudzes Whatsapp čatā, ja neizdodas atrast šo adresi vai nav pieejams internets, ir iespēja zvanīt uz draudzes kanceleju un pieteikt savu dalību caur kanceleju: telefona nr.22339118, e-pasts draudze@agenskalns.org

Turpināsim lūgt viens par otru, veltīsim laiku Bībeles lasīšanai un lūgšanai mājās! Atbalstīsim savu draudzi materiāli! Lai Dieva klātbūtne ar mums!

2022. gada 9. janvārī

Āgenskalna Baptistu draudze

LV60UNLA0003000701515

LV25HABA0551016637783

Par ziedojumiem