“Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet, kas netic, tas tiks pazudināts.”

Marka 16,16

Kristību kandidātu semināri notiks ceturtdienās no plkst. 19.00 līdz 20.00

Seminārus vadīs Edgars Mažis

Gatavojoties kristībām, kristību kandidāts:

  • apmeklē seminārus
  • tiekas individuāli ar draudzes mācītāju Edgaru Maži

Kristību kandidātu semināru plāns

  • 18. maijs – Kas ir ticība? Kāpēc Jēzus Kristus? Ko darīt ar grēku? Ko dod kristības?
  • 25. maijs –  Kāpēc jālasa Bībele? Kādas lūgšanas ir pareizas? Kas mainīsies pēc kristībām?
  • 1.jūnijs– Kas ir baptisti? Kāpēc baznīcas āriene un iekšiene ir tik vienkāršas? Kāpēc Svētais Vakarēdiens ir rīta dievkalpojumā?
  • 29. jūnijs – Draudzes mērķi un kalpošana draudzē  
  • 6. jūlijs Kā cīnīties un uzvarēt kārdinājumus? Kā tikt līdz gala mērķim? Kas man palīdzēs nodzīvot jēdzīgu dzīvi? 
  • 9. jūlijs Tikšanās ar draudzes Padomi

Kristības 2023. gada 16. jūlijā

Āgenskalna Baptistu draudze

LV60UNLA0003000701515

LV25HABA0551016637783

Par ziedojumiem