Esi mīļi gaidīts LŪGŠANU VAKARĀ šo piektdien, 13.janvārī, plkst. 19:00, Torņa zālē. Šajā vakarā atvērsim sirdis, telpu un atmosfēru Dieva klātbūtnei. Tā ir iespēja nākt Viņam tuvāk un padzerties Svētajā Garā, kā arī nest savas lūgšanu vajadzības Viņa priekšā.

“Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū”. /Mateja 18:20/

Āgenskalna Baptistu draudze

LV60UNLA0003000701515

LV25HABA0551016637783

Par ziedojumiem