Esi aicināts uz Lūgšanu vakaru 10. februārī, plkst.19:00 Āgenskalna baznīcas Torņa zālē.

Būs pielūgsme, pravietisks ieskats par 2023. gadu un lūgšanu laiks.

Āgenskalna Baptistu draudze

LV60UNLA0003000701515

LV25HABA0551016637783

Par ziedojumiem