Laulāto kursa mērķis ir palīdzēt laulātiem pāriem veidot stipru laulību. Astoņos vakaros, kas pavadīti kopā, jūs uzzināsiet jaunas lietas viens par otru un arī paši par sevi. Jums būs iespēja runāt par jautājumiem, kas ikdienas rutīnā tiek aizmirsti. Jūs atklāsiet, kas partnerim liek justies mīlētam. Vieni iemācās jaunus veidus, kā komunicēt un atrisināt konfliktus. Citi izmaina savu dzīvesveidu, lai koptu savu laulību. Un šajā procesā jūs kļūsiet viens otram tuvāki.

Kursa gaita: vakars tiek pavadīts romantiskā gaisotnē. Tas sākas plkst. 19.00 ar vakariņām. Tām seko pieredzējušu pāru – vieslektoru – lekcija un uzdevumi. Katrs pāris sēž pie atsevišķa galdiņa un vingrinājumus pilda divatā. Uzdevumi netiek pārrunāti ar citiem pāriem. Šis ir laiks tikai jums diviem. Vakars noslēdzas pulksten 21.00.

Temati: stipra pamata likšana, komunikācijas māksla, konfliktu risināšana, piedošanas spēks, vecāki un vīra vai sievas radi, labs sekss, mīlestība darbos.

Bērni: bērnu pieskatīšana netiek nodrošināta. Pāri tiek aicināti šiem vakariem atrast aukles. Tādā veidā izbrīvējot laiku, ko pavadīt divatā, un vēlāk to pārņemot kā veiksmīgu ieradumu.

Kursa izmaksas: tās ir saistītas ar izdevumiem par ēdināšanu, rotāšanu un studiju materiāliem. Ziedojumu veidā esat aicināti atbalstīt šo kursu (būsim pateicīgi, ja ziedosiet vismaz 15 EUR no pāra par nodarbību).

Laiks: no 3 aprīļa līdz 29. maijam (izņemot 1. maiju). Trešdienās no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00.

Vieta: Alfas zāle, Āgenskalna baptistu baznīca, Mārupes iela 14.

Pieteikšanās: laulatie@agenskalns.org; T. 22339118

Āgenskalna Baptistu draudze

LV60UNLA0003000701515

LV25HABA0551016637783

Par ziedojumiem