Sāc ar laulību! Laulāto kurss jau no 19. aprīļa

Laulāto kursa mērķis ir palīdzēt laulātiem pāriem veidot stipru laulību. Astoņos vakaros, kas pavadīti kopā, jūs uzzināsiet jaunas lietas viens par otru un arī paši par sevi. Jums būs iespēja runāt par jautājumiem, kas ikdienas rutīnā tiek aizmirsti. Jūs atklāsiet, kas partnerim liek justies mīlētam. Vieni iemācās jaunus veidus, kā komunicēt un atrisināt konfliktus, citi izmaina dzīvesveidu, lai koptu savu laulību. Šajā procesā jūs kļūsiet viens otram tuvāki.

Kursa gaita: vakars tiek pavadīts romantiskā gaisotnē. Tas sākas pulksten 19:00 ar vakariņām. Tām seko pieredzējušu pāru – vieslektoru – lekcija un uzdevumi. Katrs pāris sēž pie atsevišķa galdiņa un vingrinājumus pilda divatā. Uzdevumi netiek pārrunāti ar citiem pāriem. Šis ir laiks tikai jums diviem. Vakars noslēdzas pulksten 21:00.

Temati: stipra pamata likšana, komunikācijas māksla, konfliktu risināšana, piedošanas spēks, vecāki un vīra vai sievas radi, labs sekss, mīlestība darbos.

Bērni: pāri tiek aicināti meklēt iespējas atstāt bērnus auklītēm, jo kursa laikā bērnu pieskatīšana nav nodrošināta. Tam ir savs iemesls, jo kursa organizētāji vēlas, lai pāris patiešām veltītu laiku sev un neuztrauktos par to, vai blakus telpā esošie pieskatītāji tiek galā ar saviem pienākumiem.

Kursa izmaksas: tās ir saistītas ar izdevumiem par ēdināšanu un studiju materiāliem. Ziedojumu veidā esat aicināti atbalstīt šo kursu. Ziedojums ir 10,-EUR no pāra par vienu nodarbību.

Laiks: no 19 aprīļa līdz 7. jūnijam otrdienās no plkst. 19:00 līdz 21:00

Vieta: Kaktuss, Āgenskalna draudzes namā, Mārupes ielā 16

Pieteikšanās: laulatie@agenskalns.org; T. 22339118.

Āgenskalna Baptistu draudze

LV60UNLA0003000701515

LV25HABA0551016637783

Par ziedojumiem