Ir sācies Sirdstirdziņš

Šogad SIRDSTIRDZIŅŠ atkal norisinās attālināti Facebook lapā pirms Adventa laikā no 22. līdz 28. novembrim, tāpēc mīļi aicinām sekot līdzi informācijai, kas tiks ievietota SIRDSTIRDZIŅA facebook profilā.

Atgādinām, ka SIRDSTIRDZIŅŠ ir ikgadējs labdarības projekts, kur visi iegūtie līdzekļi tiek izlietoti Āgenskalna apkārtnes daudzbērnu ģimeņu, senioru, trūcīgo un grūtībās nonākušo cilvēku atbalstam.

Jūs varēsiet izvēlēties kādus no facebook lapā ievietotajiem izstrādājumiem un tos iegūt par ziedojumu. Ar preču sortimentu varēs iepazīties jau tuvākajā laikā.

SIRDSTIRDZIŅA organizatori ir Āgenskalna baptistu draudzes Palīdzības kalpošanas komanda.

Ja ir vēlme iesaistīties SIRDSTIRDZIŅA organizēšana, aicinām aizpildīt anketu: https://forms.gle/S55AT374nYtTipmd9

vai arī sazināties ar Alisi Lauvu vai Sandru Žogotu personīgi

Lai jums priecīgs un mums darbīgs gaidīšanas laiks!

Āgenskalna Baptistu draudze

LV60UNLA0003000701515

LV25HABA0551016637783

Par ziedojumiem