Aicinām uz īpašu vakaru 27. jūlijā, plkst. 18:00 – “Vakara sarunas ar mācītāju”, kurā būs iespēja uzdot mācītājam Edgaram Mažim dažādus jautājums par ticības ceļu, Jauno un Veco Derību vai citām tēmām, kas ir aktuālas un interesē.

Jautājumus anonīmi var iesūtīt jau tagad: https://ej.uz/vakara_sarunas

Tiekamies Draudzes Akmens dārzā (aiz baznīcas), Mārupes 14.

Āgenskalna Baptistu draudze

LV60UNLA0003000701515

LV25HABA0551016637783

Par ziedojumiem